Projektowanie witryn wwwRewolucyjne witryny internetowe.


Regulamin - ochrona danych osobowych

Proces przetwarzania danych osobowych w Revolweb Piotr Sadowski oparty jest na przepisach prawa, w szczególności:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Innych przepisów szczególnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych stosujemy zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne, środki ochrony w ramach narzędzi programowych oraz środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej. Zastosowane środki ochrony gwarantują zachowanie poufności, integralności oraz rozliczalności przetwarzanych danych.

Zabezpieczenia fizyczne

1. Budynek w którym zlokalizowane są komputery będące narzędziami pracy, posiada całodobową kontrolę dostępu oraz ochronę fizyczną.
2. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe jest ograniczony do przeszkolonych pracowników firmy Revolweb Piotr Sadowski.
3. Budynek wyposażony jest w system przeciwpożarowy.

Zabezpieczenia organizacyjne

1. Wszyscy pracownicy mają dostęp do danych osobowych, w ramach swoich obowiązków służbowych, posiadają pisemne, imienne upoważnienia, zgodnie z art. 29 RODO.
2. Wszyscy pracownicy mają dostęp do danych osobowych, w ramach swoich obowiązków służbowych, zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Wszyscy pracownicy mają dostęp do danych osobowych, w ramach swoich obowiązków służbowych, zostali zobowiązani do zachowania tych danych, sposobu ich przetwarzania i zabezpieczania w tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3b RODO.
4. Nośniki zawierające dane osobowe przechowywane są w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieupoważnionym.
5. Opracowane i wdrożone zostały zasady wykonywania kopii zapasowych oraz dostępu do nich. Dostęp do kopii jest ograniczony wyłącznie do osób upoważnionych.

Środki ochrony narzędzi programowych

1. Dostęp do systemów teleinformatycznych posiadają tylko upoważnieni użytkownicy
2. Nadawanie uprawnieo oraz uwierzytelnienie użytkowników jest zgodne z rozporządzeniem.
3. W celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem stosowane są programy antywirusowe. 4. W celu ochrony przed dostępem nieupoważnionych osób do danych osobowych drogą teleinformatyczną stosowany jest system firewall.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy, Rozporządzenia oraz inne przepisy prawa, których Revolweb Piotr Sadowski w ramach prowadzonej działalności przestrzega.
Mając na uwadze przepisy regulujące ochronę danych osobowych, Revolweb Piotr Sadowski nie tworzy zbiorów danych osobowych, a także nie gromadzi w zbiorach lub poza nimi takich kategorii danych osobowych, które nie są niezbędne dla realizacji celów wynikających z zawartych przez Revolweb Piotr Sadowski z kontrahentami umów.


Polityka prywatności oraz polityka plików cookies

1. Na podstronach serwisu revolweb.pl znajduje się formularz, który służy do wysyłania zapytań związanych z usługami, które są świadczone przez RevolWEB. Użytkownik może przesłać następujące dane: numer telefonu, e-mail, temat oraz treść zapytania.

2. Dane osobowe, które zostały wpisane w formularzu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

3. Użytkownik, klikając w przycisk wysyłający wiadomość w formularzu kontaktowym, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest tylko i wyłącznie na potrzeby firmy Revolweb Piotr Sadowski, która jest właścicielem marki Revolweb.

5. Dane osobowe uzyskane z formularza nie są rozpowszechniane, ani sprzedawane innym podmiotom.

6. W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na stronie za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.

7. Jeżeli nie wyrażasz zgodny na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę cookies oraz JavaScript oraz usuń pliki cookies.

Kontakt

697 473 572 (pn-pt, 9:00-15:00)

Szybka wiadomość bezpośrednia:

Nasi Klienci

  • Klient: Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Klient: Fortis Media
  • Klient: Instrukcja.pl
  • Klient: Gastromaniacy
  • Klient: Uniwersytet Wrocławski
  • Klient: Astrid Berlin
  • Klient: Mundo Aleman
  • Klient: Teralab
  • Klient: 4 Intellect
  • Klient: Reso
  • Klient: ID Ads
  • Klient: Grupa Medium

Referencje

Co sądzą o nas nasi Klienci?

Pisma referencyjne od naszych Klientów Kliknij aby Zobaczyć
pisma referencyjne »
Lifting stron www

Informacje

RevolWEB Piotr Sadowski Rewolucyjne witryny WWW NIP: 611-259-02-63
REGON: 020484324
BRE BANK: 50 1140 2004
0000 3902 4764 1380
biuro@revolweb.pl tel. 697-473-572 Rok założenia marki: 2001.
Rok założenia firmy: 2007.